Pay IT forward ❤ IT for Children 


Tillsammans skänker Hogia och Kivra pengar till den ideella organisationen IT for Children, som ger barn och unga förutsättningar att bli delaktiga i den digitala världen. Organisationen startades av Torsten Kjellgren och verksamheten går ut på att sprida tillgång till elektricitet, internet, datorer och utbildning för barn och unga i Ghana. IT for Children har öppnat upp en hel värld av information och kommunikation i sina klassrum genom skänka datorer, tillgång till internet och ideella mentorer.

Läs mer om IT for Children här

Fler klassrum och utbildade lärare


Pay IT Forward påbörjade samarbetet med IT for Children under 2018 och har sedan start bidragit med pengar som ger organisationen den kraft de behöver för att växa. Bland annat har bygget av ett nytt klassrum påbörjats och fler lärare utbildats. Genom projektet hoppas vi att Pay IT Forward kan bidra med fler klassrum, datorer och lärare för att ge ännu fler barn och unga tillgång till den digitala världen.

Fler klassrum och utbildade lärare


Pay IT Forward påbörjade samarbetet med IT for Children under 2018 och har sedan start bidragit med pengar som ger organisationen den kraft de behöver för att växa. Bland annat har bygget av ett nytt klassrum påbörjats och fler lärare utbildats. Genom projektet hoppas vi att Pay IT Forward kan bidra med fler klassrum, datorer och lärare för att ge ännu fler barn och unga tillgång till den digitala världen.

Vill du också vara med och bidra?


Tillsammans vill vi göra gott för andra människor och samtidigt inspirera våra branschkollegor och andra företagare att också skicka vidare goda gärningar. 

Ju fler digitala försändelser som skickas framöver, desto mer pengar kan Hogia och Kivra skänka till de utvalda organisationerna i samarbetet Pay IT forward. 

Läs mer om vårt gemensamma tjänsteerbjudande