Let’s Pay IT forward!


För att göra skillnad som är hållbar och långsiktig behöver vi göra många små insatser med vilja, kärlek och engagemang som grund.
 
När vi är många som tillsammans gör små insatser samtidigt blir effekten stor. Därför har vi startat Pay IT forward, ett samarbete som ska stötta organisationer som delar ambitionen att verka för en hållbar samhällsutveckling.

Organisationer vi stöttar 


Pay IT Forward arbetar idag med organisationen IT for Children, vars mål är att bygga klassrum, tillhandahålla utrustning och utbilda lärare så ännu fler barn och unga kan bli delaktiga i den digitala världen.

De organisationer som Pay IT Forward arbetar med är politiskt och religiöst obundna och har alltid ett 90-konto.

Läs mer om pågående projekt här

Organisationer vi stöttar 


Pay IT Forward arbetar idag med organisationen IT for Children, vars mål är att bygga klassrum, tillhandahålla utrustning och utbilda lärare så ännu fler barn och unga kan bli delaktiga i den digitala världen.

De organisationer som Pay IT Forward arbetar med är politiskt och religiöst obundna och har alltid ett 90-konto.

Läs mer om pågående projekt här

Om Hogia


Hogia utvecklar, säljer och supportar programvaror och systemlösningar för alla slags företag i olika branscher. Företag som vill fokusera på sina verksamheter istället för på krånglig och tidsödande administration. Vi erbjuder allt från små bokförings- och löneprogram för enmansföretaget till kompletta, branschspecifika helhetslösningar för exempelvis revisionsbyråer, kollektivtrafik, åkerier, fastighetsbolag och butikskedjor.

hogia.se

Om Kivra


Kivra är en tjänst för säker digital post från företag och myndigheter. Över 2,5 miljoner  personer i Sverige använder Kivra och antalet företag och myndigheter som ställer om till digital post växer nu snabbt.  I takt med att fler avsändare ansluter sig får privatpersoner och företag allt mer av sin post i Kivra på ett smidigt, säkert och hållbart sätt. 

kivra.com